Betónové zmesi

Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb. 

Betónové výrobky

Vodomerná šachta, prepadová šachta a doplnkový program - pre ploty, cesty, záhrady.

Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb. 

Vodomerná šachta, prepadová šachta a doplnkový program - pre ploty, cesty, záhrady.