Hrubá stavba

Ponúkame sortiment betónového murovacího, stropného a komínového systému.

Betónové murovacie a šalovacie tvárnice, vyľahčený montovaný strop Kplus a filigranový strop Kpanel, patrí do kategórie vysoko kvalitných a únosných systémov. Nerezový komínový systém Kalumet ponúka jednoduchú montáž a vysokú požiarnu bezpečnosť. 

Naše výrobky po dokončení stavby nebude vidno, ale budú zárukou odolnosti a spoľahlivosti stavby.

Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.