Kalumet

Kalumet je trojvrstvový komínový systém na odvod spalín zo spotrebičov na plynné, kvapalné a tuhé palivá. Náš komínový systém sa vyznačuje jednoduchou montážou, dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vysokou požiarnou bezpečnosťou.

 

Kalumet je skladaný z komínovej vložky z nehrdzavejúcej ocele s menovitou svetlosťou od DN 140 do DN 200 a plášťom z betónových murovacích tvárnic. Izolačnú vrstvu medzi komínovou vložkou a plášťom tvorí tepelná izolácia z minerálnej vlny. Kalumet je určený na zhotovovanie a rekonštrukciu komínových telies.

 

KT 340 
Komínová tvárnica z vibrolisovaného betónu. Rozmery sú 340/340/250 mm. Hmotnosť 29,0 kg.

KT 340 L
Ľahčená komínová tvárnica z vibrolisovaného betónu. Rozmery sú 340/340/250 mm. Hmotnosť 19,4 kg.

Komínové potrubie
Z nehrdzavejúcej ocele podľa STN EN 10088-1. Menovité svetlosti DN 140, DN 160, DN 180, DN 200.

 

Komínová strieška
Betónový prvok z vibrolitého betónu. Rozmery sú 490/490/50 mm.

 


Ostatné komínové príslušenstvo
Z nehrdzavejúcej ocele podľa STN EN 10088-1. Menovité svetlosti DN 140, DN 160, DN 180, DN 200.