Murovacie tvárnice

Betónové murovacie tvárnice sú duté vibrolisované výrobky z medzerovitého betónu. Sú určené pre murovanie vonkajších i vnútorných nosných a nenosných múrov. 

Murovacie tvárnice sú vhodné na rýchlu a ekonomickú výstavbu stien občianskych stavieb, priemyselných objektov a oplotenia. Sortiment murovacích tvárnic je riešený na nosné murivo s požiadavkou na vysokú nosnosť a pre nenosné murivo deliacich priečok.

 

MT 300
Murovacia tvárnica pre nosné alebo
deliace steny. Používa sa tiež na 
murovanie stĺpov plotového systému.
Základnú tvárnicu dopĺňa koncová
(rohová) deliteľná tvárnica.

MTp 150
Murovacia tvárnica pre nenosné
deliace steny alebo prímurovky.
Pri použití v plotovom systéme
tvorí výplň v poli medzi stĺpmi.

 
 Označenie MT 300 MTp 150
 Šírka [mm] 300 150
 Dĺžka [mm] 375 375
 Výška [mm] 240 240
 Spotreba [ks/m2] 10,7 10,7
 Hmotnosť [kg/ks] 30 19,2
 Pevnosť v tlaku [MPa] 3,0 2,0