O nás

Spoločnosť Karovič pôsobí na slovenskom trhu
od roku 1992.

Prevažujúcou činnosťou firmy je výroba a preprava betónových zmesí (transportbetónu). Firma sa ďalej zaoberá výrobou a dodávkou betónových prefabrikátov pre nosné, nenosné a doplnkové konštrukcie občianskych  i priemyselných stavieb. Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.

Certifikát systému manažérstva
Spoločnosť Karovič vlastní certifikáty ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality).