Šalovacie tvárnice

Presné betónové šalovacie tvárnice sa používajú na vytvorenie strateného debnenia vonkajších i vnútorných nosných
a nenosných stien a priečok.  

Šalovacie tvárnice majú široké využitie. Konštrukcie zo šalovacích tvárnic majú vysokú nosnosť, ktorá sa dosahuje vybetónovaním a prípadným použitím výstuže (zvislá, vodorovná). Tvárnice sú napríklad vhodné na výstavbu oporných múrov, vysoko zaťažených suterénnych stien, strateného debnenia stĺpov, podmuroviek.

ŠT 400, ŠT 300, ŠT 250, ŠT 200,
ŠT 150

Presná šalovacia tvárnica pre hrúbky stien a konštrukcií 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm a 400 mm. 

ŠT 400b, ŠT 300b, ŠT 250b, ŠT 200b, ŠT 150b

Základnú tvárnicu dopĺňa deliteľná tvárnica. 
 
 Označenie ŠT 400 ŠT 300 ŠT 250 ŠT 200 ŠT 150
 Šírka [mm] 400 300 250 200 150
 Dĺžka [mm] 500 500 500 500 500
 Výška [mm] 250 250 250 250 250
 Spotreba [ks/m2] 8 8 8 8 8
 Hmotnosť [kg/ks] 29,5 25,0 21,0 20,0 18,7