Montovaný strop Kplus

Montovaný strop Kplus je stropnou konštrukciou typu prefa-monolit, ktorá vyhovuje požiadavkám na občianske aj priemyselné výstavby. Výhodou stropu je vysoká nosnosť, jednoduchá montáž, rýchlosť a presnosť vyhotovenia.


Prefabrikovanú časť stropu tvoria stropné nosníky SN, na ktoré sa ukladajú stropné tvárnice z vibrolisovaného betónu. Na menšiu intenzitu zaťaženia (byty, kancelárske priestory) a rozpony do dĺžky 5,9 m postačuje nosný systém s celkovou hrúbkou 200 mm (bez nadbetonávky). V prípade vyššieho lokálneho alebo vyššieho rovnomerného zaťaženia alebo rozponu viac ako 5,9 m treba stropnou konštrukciu doplniť nadbetonávkou na celkovú hrúbku stropnej konštrukcie 250 mm.

STv 200
Stropné vkladacie tvárnice tvoria nosnú výplň medzi železobetónovými nosníkmi. Sú duté, z vibrolisovaného betónu.
STd 100
Stropné debniace tvárnice sa používajú v mieste kotvenia schodiska, v prípade priečneho rebra a v zložitejších detailoch v stropnej konštrukcii. 
  SN I a SN II 
Stropné nosníky v tvare oceľovej priestorovej priehradoviny doplnené betónovým pásom, v ktorom je osadená nosná výstuž. SNI sú na strop hrúbky 200 mm a SNII sú na strop s hrúbkou 250 mm.

 

 Označenie
 prvkov
rozmery
[mm]
hmotnosť
[kg]
spotreba
[ks/m2]
 STv 200 570/250/200 20,5 5,71
 STd 100 570/250/85 19,2 5,71
 SN I a SN II 130/dĺžka/160 20/bm 1,59
130/dĺžka/220 21/bm 1,59