Betónové zmesi

Ponúkame široký sortiment certifikovaných betónových zmesí vyrábaných podľa STN EN 206. 
Pre zákazníka zabezpečíme prepravu a čerpanie transportbetónu.

Vyrábame:
• betón v pevnostných triedach C8/10 – C80/95
• betón pre rôzne stupne vplyvu prostredia
• betón s maximálnym priesakom 50 mm podľa STN EN 12390-8 (vodotesný)
• betón pre cementobetónové kryty vozoviek (podľa STN 73 6123)
• hydraulicky stmelené zmesi (CBGM STN EN 14227-1)
• betón s farebným pigmentom
• betón podľa požiadaviek zákazníka (BPPZ)
• drátkobetón
• betón s polypropylénovými vláknami
• cementobetónové potery
• ľahčený betón (perlitbetón, ekostyrénbetón)

Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.